Volwasseneneducatie biedt volwassenen een betere kwaliteit van onderwijs en een betere levensstandaard in deze samenleving. Deze vorm van onderwijs kan in elke levensfase worden voortgezet. Het helpt mensen hun opleiding voort te zetten en ze kunnen afstuderen met de hulp van de verschillende centra voor volwasseneneducatie in het land. Het zorgt ervoor dat mensen op een betere manier kunnen overleven in deze competitieve samenlevingen. Volwassenenonderwijs en alfabetiseringsprogramma’s worden in de meeste staten meestal gefinancierd via federale subsidies.